พริกไทยดำ ต้านโลหะหนักก่อมะเร็ง

พริกไทยมีสารสำคัญที่มีชื่อว่า สารพิเพอรีน (Piperine) ซึ่งพบในพริกไทยดำมากกว่าในพริกไทยขาว โดยมีรายงานการศึกษาในวารสาร Biometals ว่า สารพิเพอรีนมีคุณสมบัติต้านสารแคดเมียม (Cadmium) ซึ่งเป็นสารโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม สารแคดเมียมสามารถเข้าสู่ร่างกายด้วยการสูดดมผ่านการหายใจ การกินอาหา …