ฝันร้ายในเด็กเล็กทำให้เด็กกลัว

ฝันร้ายเป็นฝันที่น่ากลัว อาจทำให้เด็กตื่นขึ้นมา ทำให้เขาร้องไห้ หรือตัวสั่นด้วยความตกใจกลัวและวิ่งไปที่เตียงของคุณ ฝันร้ายของเด็กต้องการการปลอบขวัญจากพ่อแม่ เด็กทุกคน (รวมทั้งผู้ใหญ่) ล้วนต้องเคยฝันร้ายทั้งสิ้น แต่สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 หรือ 6 ปีฝันร้ายกำลังทำให้ไม่สบายใจมากที่สุด เพราะอะไรหรือครับ …