ผู้ชายวัยทองต่างกับผู้หญิงวัยทองอย่างไร

ผู้ชายจะพบอาการวัยทองน้อยกว่าผู้หญิง เนื่องจากธรรมชาติของผู้หญิงเมื่อรังไข่เริ่มหยุดทำงานอายุประมาณ 50 ปี ฮอร์โมนเพศจะลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่สำหรับผู้ชายฮอร์โมนเพศชายจะนิ่งเป็นปกติ ตั้งแต่อายุ 25-70 ปี หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ฮอร์โมนของผู้ชายจะไม่ค่อยแกว …