ปรับตัวอย่างไร เมื่อลูกร้องโคลิก

บางครั้ง การที่ทารกส่งเสียงร้องไห้จ้าก็เป็นสัญญาณที่แสดงว่าหนูน้อยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี แต่ในทางกลับกัน หากเจ้าตัวน้อยร้องไห้ไม่หยุดเป็นเวลาหลายชั่วโมง ให้นมก็แล้ว จับเรอก็แล้ว ตรวจสอบทุกอย่างก็ปกติดี ไม่พบสาเหตุของการร้องไห้ หนำซ้ำยังร้องไห้เป็นเวลาเดียวกันทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็น นั่ …