อาหารป้องกัน โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากพบได้บ่อยในผู้ชายทั่วโลก มะเร็งชนิดนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรค 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ปัจจัยที่ป้องกันไม่ได้ เช่น เพศชาย อายุมาก ประวัติเป็นโรคในครอบครัว และเชื้อชาติ ส่วนปัจจัยที่ป้องกันได้ มีหลายอย่าง แต่ที่สำคัญคือการมีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี การออกกำลัง การมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ดี

การกินอาหารพอประมาณ การไม่สูบบุหรี่ การควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับดี ระดับอินซูลินหรือฮอร์โมนเพิ่มการเจริญเติบโตที่คล้ายอินซูลิน ถ้ามีระดับสูงจะเสี่ยงมากขึ้น อาหารที่ดีต่อการป้องกันโรคนี้คือพวกถั่วต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถั่วแบน (beans) ถั่วกลม (nuts) หรือถั่วฝัก (legumes) อาหารพวกผักก็สำคัญyuvanet.com ผักชนิดที่ฝรั่งเรียกว่า cruciferous vegetables เช่น คะน้า คะน้าฝรั่ง บรอคโคลี บรัสเซล สเปราท์ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อการลดความเสี่ยง เมล็ดแฟลกซ์ ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง กาแฟ ชาเขียว และมะเขือเทศ ต่างก็มีผลดีต่อการลดความเสี่ยง และอย่าลืมว่าภาวะจิตใจก็สำคัญ ความเครียด ความวิตกกังวล ความโกรธเคือง คิดในทางลบก็มีผลเสียต่อโรคนี้เช่นกัน

สำหรับผู้ชาย มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆ ความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากประกอบด้วยหลายปัจจัย ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น เป็นผู้ชาย อายุมากขึ้น มีประวัติเป็นโรคในครอบครัว และเชื้อชาติ แต่ปัจจัยที่ควบคุมได้ก็มีอยู่มาก โดยเฉพาะเรื่องของลักษณะนิสัย ความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพมีความสำคัญอันดับต้นๆ รายงานการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ในแง่เหตุและผลของนิสัยความเป็นอยู่กับมะเร็งต่อมลูกหมาก ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ แต่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ส่วนมากเห็นว่านิสัยความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพมีผลดีในการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก ทั้งยังมีความสำคัญในการช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเนื้อร้าย และทนต่อการรักษาได้ดี

ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยความเป็นอยู่ที่ดีกับการลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีน้ำหนัก นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้แน่แล้วว่า สาเหตุการตายของคนไข้มะเร็งต่อมลูกหมากส่วนมาก ไม่ได้มาจากมะเร็ง (ซึ่งงอกช้าๆ) แต่มาจากโรคร่วมอย่างอื่น เช่น โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบอื่น (เช่น สมองขาดเลือด) ซึ่งการมีนิสัยความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อโรคร่วมอื่นๆ อีกด้วย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด