วิธีช่วยเหลือคนเป็นลมหมดสติ

หลายคนคงสงสัยว่าถ้าเราไปเจอคนเป็นลมหมดสติ จะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง ความสำคัญก็คือ “การเข้าไปช่วยอย่างรวดเร็วและถูกวิธี” เพียงเท่านี้คนที่เราช่วยก็มีโอกาสที่จะฟื้นคืนสติได้ค่ะ

เมื่อเจอผู้ป่วยหมดสติ

1.อันดับแรก คือ “ความปลอดภัย” เช่น บริเวณที่เข้าไปช่วยไม่ควรเป็นบริเวณถนนที่รถวิ่งผ่านไปมา กรณีนี้ควรย้ายคนหมดสติมาบริเวณที่ปลอดภัยและเป็นพื้นราบก่อนเริ่มการช่วยชีวิต

2.ใช้มือทั้ง 2 ข้างตบบริเวณบ่าทั้ง 2 รข้างของคนหมดสติ พร้อมกับเรียก “คุณ…คุณ” กรณีที่เรียกแล้วไม่รู้สึกตัว ให้ตะโกนขอความช่วยเหลือและให้โทร 1669 เรียกรถพยาบาล ขอเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

3.คลำชีพจรบริเวณคอ กรณีคลำชีพจรไม่ได้ ให้เริ่มการกดหน้าอก ซึ่งการกดหน้าอกอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย

ท่าทาง นั่งคุกเข่าข้างลำตัวผู้ป่วย โน้มลำตัวไปด้านหน้าให้แขนตั้งฉากกับพื้นโลก ไม่งอแขน

ตำแหน่งการกด วางส้นมือข้างหนึ่งลงบนครึ่งล่างของกระดูกออก และวางส้นมือของอีกข้างประสานล็อกไว้ด้วย

คุณภาพการกด

กดลึก: กดหน้าอกให้ลึกจากระดับเดิม 2 นิ้ว

ปล่อยสุด: หลังจากกดให้คืนมือกลับมาสุด แต่ไม่ลอยพ้นหน้าอก

อย่าหยุด: ควรทำต่อเนื่อง 2 นาที กดหน้าอก 30 ครั้งต่อการช่วยหายใจ 2 ครั้ง ภายใน 2 นาทีจะได้ทั้งหมด 5 ครั้ง

กดบ่อย: ความเร็วในการกดหน้าอก 100-120 ครั้งต่อนาที

ช่วยหายใจแต่พอดี: การเป่าปาก 2 ครั้งทำหลังกดหน้าอก 30 ครั้ง