ผู้ชายวัยทองต่างกับผู้หญิงวัยทองอย่างไร

ผู้ชายจะพบอาการวัยทองน้อยกว่าผู้หญิง เนื่องจากธรรมชาติของผู้หญิงเมื่อรังไข่เริ่มหยุดทำงานอายุประมาณ 50 ปี ฮอร์โมนเพศจะลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่สำหรับผู้ชายฮอร์โมนเพศชายจะนิ่งเป็นปกติ ตั้งแต่อายุ 25-70 ปี หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ฮอร์โมนของผู้ชายจะไม่ค่อยแกว่ง มีพบบ้างในผู้ชายที่มีปัญหาสุขภาพ

ซึ่งอาจทำให้ฮอร์โมนเพศตกลงชั่วครั้งชั่วคราว แต่พบไม่บ่อยเท่าผู้หญิงอาการวัยทองในผู้ชายจะคล้ายกันกับผู้หญิง คือ มีอาการร้อนวูบวาบ นอนไม่หลับ หงุดหงิด อารมณ์แปรปรวน แต่ประเด็นที่สร้างความกังวลใจให้กับผู้ชายคือ ความต้องการทางเพศหายไป

ซึ่งเป็นเรื่องหลักที่ทำให้ต้องมาพบแพทย์ สำหรับการรักษา แพทย์จะประเมินก่อนว่า ผู้ป่วยมีโรคอะไรแฝงอยู่หรือไม่ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งหรือความเครียด เป็นต้น โดยอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เมื่อทราบสาเหตุแน่ชัด จึงเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปตามลำดับ