ถูกสุนัขกัดทำอย่างไร

หนึ่งในหลายๆ เหตุการณ์ที่พวกผมในฐานะแพทย์พบเจอในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป็นประจำ คือ ผู้ป่วยที่ถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ซึ่งผู้ป่วยหลายคนยังไม่มีพื้นฐานการดูแลบาดแผลถูกกัดในเบื้องต้นที่ถูกต้อง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น หากดูแลบาดแผลผิดวิธี

หากเรามีความรู้เบื้องต้นในการดูแลบาดแผลที่ถูกสัตว์กัด ก็จะช่วยลดภาวะการติดเชื้อ yuvanet.comทั้งยังลดโอกาสการเกิดโรคที่รุนแรงอย่างโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งนำพาเชื้อโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดังที่กล่าวมา รวมไปถึงโรคบาดทะยักที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เมื่อมีบาดแผลที่เกิดจากสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงกัด

1.ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดร่วมกับการฟอกด้วยสบู่หลายๆ ครั้งทันที ล้างทุกแผลและล้างให้ลึกถึงก้นแผลอย่างน้อย 15 นาที เพื่อชะล้างเชื้อโรคที่อยู่บริเวณแผลให้ได้มากที่สุด ระวังอย่าให้แผลช้ำ ห้ามใช้ครีมใดๆ ทา ถ้ามีเลือดออกควรปล่อยให้เลือดไหลออก อย่าบีบหรือเค้นแผล

2.เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น Povidone iodine หากไม่มี สามารถใช้ 70% Alcohol เช็ดบาดแผลได้ ไม่ควรปิดปากแผล ยกเว้นแผลมีเลือดออกมาก หรือแผลใหญ่มากให้ปิดด้วยผ้าก๊อซ หรือผ้าสะอาด และไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที หรือเร็วที่สุด หากมีประวัติหรือสมุดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และวัคซีนบาดทะยัก ให้นำมาโรงพยาบาลด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้ประเมินการรักษาและประกอบการพิจารณาการเข้ารับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และวัคซีนบาดทะยักต่อไป

3.ภายหลังเข้ารับการรักษาให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด มาตรวจตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดแผลติดเชื้อ และลดโอกาสการเกิดโรคที่อันตรายถึงชีวิตได้แล้วครับ