ขจัดไรฝุ่นเพื่อสุขภาพของลูกน้อย

ปัจจุบันสภาพอากาศมีการแปรเปลี่ยนไปเยอะมาก ทั้งฝุ่นละออง ควันจากท่อไอเสีย มลพิษจากการเผาป่าหรือขยะมูลฝอย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้หากเราออกไปข้างนอกก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้

แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่ออยู่ในบ้านของเราเอง ใช่แล้วค่ะ! คุณแม่บ้านสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านได้โดยการหมั่นทำความสะอาด จัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ค่ะไรฝุ่นมีขนาดเล็กมาก

มันจึงสามารถติดมากับนก หนู แมว สุนัข ลมพัดเข้ามาในบ้านyuvanet.com และอาจติดมากับเสื้อผ้าของแขกผู้ที่มาเยี่ยมเยียนก็ได้ไรฝุ่นกินสะเก็ดผิวหนัง เศษขี้ไคล และเศษรังแคของเราเป็นอาหาร โดยเศษผิวหนังเพียง 1 กรัมก็สามารถเลี้ยงไรฝุ่นได้ถึง 1,000,000 ตัวเป็นเวลาถึง 1 สัปดาห์เต็ม ๆ รวมทั้งน้ำในอากาศที่มีเพิ่มมากขึ้น เช่น จากการใช้ฝักบัวของเรา

ทำให้ความชื้นในบ้านเพิ่มมากขึ้นอย่างเพียงพอที่จะทำให้ไรฝุ่นมีชีวิตอยู่ได้ ดังนั้น หลังอาบน้ำเสร็จเราควรเปิดหน้าต่างหรือใช้พัดลมดูดอากาศออกก่อนนะคะองค์การอนามัยโลกได้กำหนดระดับสารก่อภูมิแพ้ไว้ที่ 2 ไมโครกรัม ต่อฝุ่น 1 กรัม หรือไรฝุ่น 100-500 ตัวต่อฝุ่น 1 กรัม

เป็นระดับมาตรฐานที่สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืดในผู้ป่วยภูมิแพ้ได้ แต่ในประเทศไทยกลับตรวจพบสารก่อภูมิแพ้เฉลี่ยถึง 11 ไมโครกรัมต่อฝุ่น 1 กรัม และในกรุงเทพฯ พบปริมาณของสารก่อภูมิแพ้เฉลี่ย 5 ไมโครกรัมต่อฝุ่น 1 กรัมเลยนะคะ