การรำกระบองหรือ Spine Exercise ดีต่อสุขภาพอย่างไร

นายแพทย์กรกฎ พานิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า กระดูกสันหลังเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญ เพราะเป็นแกนยึดให้ร่างกายของเราตั้งตรงอยู่ได้ ประกอบด้วยกระดูก 24 ท่อนเรียงต่อกัน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก …

สตรอว์เบอร์รี่ ลดความเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหาร

ศูนย์มะเร็งครบวงจรมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ (The Ohio State University Comprehensive Cancer Center) ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การกินสตรอว์เบอร์รี่เป็นประจำ อาจเป็นทางหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งหลอดอาหารได้ โดยนักวิจัยทดลองให้อาสาสมัคร 36 คน กินสตรอว์เบอร์รี่แช่แข็ง 60 กรัม ทุกวัน ติดต่อกันนาน 6 เดือ …

การรำกระบองหรือ Spine Exercise ดีต่อสุขภาพอย่างไร

นายแพทย์กรกฎ พานิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า กระดูกสันหลังเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญ เพราะเป็นแกนยึดให้ร่างกายของเราตั้งตรงอยู่ได้ ประกอบด้วยกระดูก 24 ท่อนเรียงต่อกัน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก …

พริกไทยดำ ต้านโลหะหนักก่อมะเร็ง

พริกไทยมีสารสำคัญที่มีชื่อว่า สารพิเพอรีน (Piperine) ซึ่งพบในพริกไทยดำมากกว่าในพริกไทยขาว โดยมีรายงานการศึกษาในวารสาร Biometals ว่า สารพิเพอรีนมีคุณสมบัติต้านสารแคดเมียม (Cadmium) ซึ่งเป็นสารโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม สารแคดเมียมสามารถเข้าสู่ร่างกายด้วยการสูดดมผ่านการหายใจ การกินอาหา …